Εντυπώσεις από τους Indignados στο Παρίσι

Αγανακτήστε!!!

Παρέα με τον pexlibanis γράψαμε ένα κείμενο με τις εντυπώσεις μας από το «κίνημα» των αγανακτισμένων που έχει ξεκινήσει στο Παρίσι. Όλο το κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Ετικέτες: ,

About catalternative

Τριγυρί-ζει κάπου μεταξύ του δικού της κόσμου και της πραγματικότητας...